Begravelse eller bisættelse

Her er lidt om hvad vi kan tilbyde

Bisættelse
Ved en bisættelse forstås en højtidelighed fra en kirke eller et kapel, med efterfølgende kremering (Ligbrænding) på et krematorium. Den afdødes aske vil efterfølgende blive anbragt i en urne. Urnen kan herefter nedsættes i et gravsted, som er blevet valgt af enten afdøde eller de pårørende. Normalt 7-14 dage efter højtideligheden. Eventuel jordpåkastelsen foregår enten i kirken eller i kapellet.

Begravelse
Ved en begravelse foregår højtideligheden enten fra et kapel eller en kirke med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted, valgt af enten afdøde eller de pårørende. Eventuel jordpåkastelse foregår ved graven.

​Borgerlig begravelse eller bisættelse
Her foregår højtideligheden uden gejstlig medvirken, dvs. uden deltagelse af en præst fra Folkekirken eller et andet trossamfund. Højtideligheden foregår som regel fra enten et kapel på kirkegården eller fra et hospitalskapel.

​Generelt er de pårørende selv ansvarlige for indholdet af en borgerlig højtidelighed. Mange vælger at afspille musik fra et musikanlæg, gerne i kombination med personlige taler. På kapellerne har man typisk 30 minutter til rådighed.

​Spredning af aske over havet (maritim begravelse)
Som alternativ til kirkegårdene, har kirkeministeriet godkendt, at havet kan bruges som begravelsesplads. Dette betyder at man kan få sin aske spredt over åbent hav. Hvis afdøde skriftligt har givet udtryk for dette ønske, kan de pårørende umiddelbart arrangere spredning af aske over havet. Hvis der ikke foreligger noget skriftligt fra afdøde, skal begravelsesmyndigheden give tilladelse.

​Andre trossamfund og kulturer
I Danmark findes der mange forskellige trosretninger, med vidt forskellige traditioner og ritualer. Trossamfund som Den Katolske Kirke, Pinsekirken, Apostolsk Kirke, m.fl. har ofte deres særlige ritualer og skikke. Vi er gerne behjælpelige med at arrangere alt det praktiske ved højtideligheder fra katolske menigheder eller frimenigheder.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os